ENGLISH

We are working with Hywel Dda University Health Board on a plan to roll out the vaccination of patients with the Astra Zeneca/Oxford vaccine.

Following national guidance, we will be contacting patients who either live in a care home or are 80 years or older.

Please be patient with us while we work with the health board to deliver this first phase of the public vaccination programme.

We will contact you as soon as we have vaccine supplies to offer.

Dr Sion James said "We know that this is going to happen gradually over the next few weeks and that some practices may receive vaccine before others.

“Please do not be alarmed by this and try to register with another practice.

“Please be assured we are doing all that we can to roll out this vaccination programme and that our colleagues in Primary Care are all working closely with us to vaccinate patients as quickly as possible."

WELSH

Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar gynllun i gyflwyno brechu cleifion â brechlyn Astra Zeneca / Rhydychen.

Yn dilyn arweiniad cenedlaethol, byddwn yn cysylltu â chleifion sydd naill ai'n byw mewn cartref gofal neu sy'n 80 oed neu'n hŷn.

Byddwch yn amyneddgar gyda ni wrth i ni weithio gyda'r bwrdd iechyd i gyflawni'r cam cyntaf hwn o'r rhaglen frechu gyhoeddus.

Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd gennym gyflenwadau brechlyn i'w cynnig.

Dywedodd Dr Sion James "Rydyn ni'n gwybod y bydd hyn yn digwydd yn raddol dros yr wythnosau nesaf ac y gallai rhai meddygfeydd dderbyn brechlyn cyn eraill.

“Peidiwch â dychryn gan hyn a cheisio cofrestru gydag practis arall.

“Gallwn eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gyflwyno'r rhaglen frechu hon a bod ein cydweithwyr Gofal Sylfaenol i gyd yn gweithio'n agos gyda ni i frechu cleifion cyn gynted â phosibl."

Resources

Information for health and social care staff including resources:

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/resources-for-health-and-social-care-professionals/#FAQs

Information for the general public:

https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

My Health Online

My Health Online is a service provided by National Wales Health Informatics Service that allows you to access your practice online. My Health Online includes a number of optional features, including:

  • Checking, booking and cancelling appointments.
  • Checking your medication and ordering repeat medication.
  • Updating your contact information, including mobile phone number and email address.
  • Sending messages to your practice, so avoiding the need for a phone call for routine enquiries.

Your practice may not offer all these features. Ask your practice which ones are available.